PARK LIEDTS

Vauban tekende de stadsvestingen van Oudenaarde, met zijn ravelijnen. Het laatst zichtbare ravelijn is zichtbaar achteraan de vakantiewoning

Het Liedskasteel met bijhorende stadspark, deze paalt achteraan de vakantiewoning !!